توليد به روش مولدينگ فرايندي كه شكل نهايي قطعه تحت تاثير فشار و حرارت در قالب شكل مي گيرد. قطعه اي از لاستيك پخت نشده در حفره هاي قالب فلزي قرار مي گيرد و تحت تاثير گرما و واكنش شيميايي ايجاد شده و همچنين فشار شكل ايجاد شده سخت و يكپارچه مي گردد.

شرکت پلیمر برتر با توجه به سفارشات شما مشتریان عزیز در تولیدات مولدینگی انواع قطعه لاستیکی و سیلیکونی با بهترین کیفیت و کم ترین زمان نولید میکند

نمونه هایی از تولیدات